Truckutbildningar hos Truckskolan – Utbildningar – Truckskolan

Våra truckutbildningar

Skall du ta truckkort?

Är du intresserad av att ta truckkort men är osäker på vilket du skall ta? Det finns många olika typer av truckar, och många används till olika ändamål. De vanligaste truckbehörigheterna som efterfrågas på arbetsplatser är A1-4 & B1-6 och alla dessa får du utbildning på genom kursen hos oss. 

Teoretisk utbildning

Våra utbildare ger dig all den information som krävs för att kunna arbeta med säkerhet och precision ute på arbetsplatsen. 

Praktisk utbildning

Den praktiska delen av truckututbildningen görs hos oss där du får testa på att framföra olika truckar på hinderbanor.

Slutprov

Efter den teoretiska och praktiska utbildningen återstår endast ett slutprov.  Vid godkänd blir du tilldelad ett truckkort!

Truckutbildningar

som ger dig erfarenhet!

Idag är det ett krav på företag att truckförare skall innehava både utbildning och certifiering för att få köra truck på arbetsplatsen. Detta gör att många företag behöver utbilda sin personal externt inom olika klasser av truckutbildning.

Hos oss får du allt du behöver för att få ett jobb där erfarenhet är ett krav.

Truckskola i Borås och Göteborgsregionen
Leende truckförare efter truckförarutbildning

Certifierade utbildare

Truckutbildningarna är personliga och leds av instruktörer som följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS, samt riktlinjer för truckföraren kunskaper och färdigheter – TLP-10.

Vi har lång erfarenhet av arbete inom lager- & logistikbranschen och har lång erfarenhet av utbildningar.

Olika truckkort

I truckläroplanen delas de vanligaste trucktyperna in i fyra olika kategorier. Kategorierna gäller för olika typer av truckar, allt från smidiga ledstaplare till stora containertruckar. För att exempelvis bli behörig att köra B-klass truckar krävs det att du tar ett Truckkort B. De behörigheterna du får hos oss vid avslutad kurs är A1-4 samt B1-6. 

Truckkort A

Gäller för låglyftande truckar.

Truckkort B

Gäller för höglyftande truckar.

Truckkort C

Gäller för olika typer av större truckar.

Truckkort D

Gäller för större flak- och draktruckar.

En truckförares lön

En truckförare som jobbar heltid har en genomsnittslön på 29 700 kr och efterfrågan på arbetsmarknaden är medelhög. Genomsnittslönen på truckförare har ökat stadigt under de senaste 5 åren och efterfrågan likaså. 

Truck ratt under truckförarutbildning

Olika truckbehörigheter

I truckläroplanen delas de vanligaste trucktyperna in i fyra olika kategorier. Kategorierna gäller för olika typer av truckar, allt från smidiga ledstaplare till stora containertruckar. Bilderna nedan visar de vanligaste trucktyperna som finns på arbetsplatserna. 

Truckbehörighet A1

A1

Låglyftande plocktruck

Används till orderplockning hos grossister och distributörer

Truckbehörighet A2 illustration

A2

Ledstaplare

Används till stapling eller förflyttning.

Truckbehörighet A3

A3

Låglyftande åktruck

Används till korta förflyttningar i golvnivå.

Truckbehörighet A4

A4

Låglyftare

Används till förflyttning inom lager- och produktionslokaler

Truckbehörighet B5

B5

Smalgångstruck

Används vid godshantering och stapling i lagergångar.

Truckbehörighet B1 - illustration

B1

Motviktstruck

Används till lastnings- och lossningsarbeten.

Truckbehörighet B2 - illustration

B2

Höglyftande åkstaplare

Används till transport- och staplningsarbete i lager.

Truckbehörighet B3 - illustration

B3

Skjutstativtruck

Används främst inomhus för hantering av gods, förråd & lager.

Truckbehörighet B4

B4

Höglyftande plocktruck

Används för handplockning av gods upp till 15 meter.

Truckbehörighet B6 - illustration

B6

Fyrvägstruck

Används vid hantering av långgods & stora byggelement.